Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że w tym roku fundusz sołecki jest realizowany w 71 proc. Gmin. To rekordowy wynik w prawie 10-letniej historii funkcjonowania tego narzędzia. W gminie Sobótka fundusz sołecki realizowany jest od kilku lat. Sołtysi gospodarnie planują środki i radzą sobie z tym całkiem nieźle. 

Ponad 343 tysięce złotych przeznaczono z gminnego budżetu na realizację tegorocznego funduszu sołeckiego. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu z gminnego budżetu funduszu sołeckiego.  To, ile dane sołectwo dostanie pieniędzy wyliczane jest na podstawie wzoru, wyodrębnionego w ustawie. Przy obliczeniach bierze się pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców sołectwa.

Najwięcej w 2018 roku otrzymało sołectwo Rogów Sobócki, bo aż ponad 34 tysiące złotych, Strzegomiany- prawie 21 tysięcy złotych oraz Świątniki- ponad 15 tysięcy złotych.

Udało nam się zrealizować w całości przeznaczoną kwotę. Środki przeznaczyliśmy na utwardzenie drogi wzdłuż ul. Stawowej, grill, a niedługo zamontowane zostaną  nowe urządzeń zabawowe na placu zabaw– mówi Renata Watras, sołtys Rękowa. W tym roku sołectwo dostało prawie 19 tysięcy złotych na realizację pomysłów. -Plany, na co wydać fundusz, zawsze konsultowane są z mieszkańcami. Organizuję wówczas zebranie wiejskie i mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły– dodaje sołtys. 

Jak wynika z naszych ustaleń, pozostali sołtysi 22 sołectw również doskonale wywiązują się z powierzonych funkcji. Są gospodarni i kreatywni, o czym świadczą prezentowane przez nich pomysły.  Wśród nich znajdują się m.in. zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlic wiejskich, zakup materiałów na wykonanie altany, stołów, namiotu oraz organizację plenerowych imprez. Wszystko dla dobra lokalnej społeczności, która uczestniczy chętnie w życiu społecznym swojej wsi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz
Proszę wpisz swoją nazwę