“Za życiem” to kompleksowy program zawarty na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Wrocławskiego, a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Realizowany będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. 

Program będzie realizowany w latach 2018 – 2021, a na jego realizację Powiat Wrocławski pozyskał dotację w wysokości 617 400 zł. Kwota przeznaczona zostanie na zapewnienie dodatkowego wsparcia dla małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat. Szczególnie uwzględnione zostaną dzieci poniżej 3. roku życia. 

Projekt ma wzmocnić zarówno istniejące już formy pomocy, jak i skoordynować działalność różnych placówek, które funkcjonują w powiecie. 

Inicjatorom akcji zależy, by jak najwcześniejszej diagnozować i podejmować działania stymulujące rozwój dziecka w aspekcie jego dalszego rozwoju. 

W ramach programu dzieci mogą uzyskać nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu, które przyznaje i organizuje SOSW pełniąc rolę powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zajęcia mają objąć dzieci z najcięższymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

Więcej informacji udziela: 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskichul. Drzymały 13, Kąty Wrocławskie

tel.: 71 31 66 951

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz
Proszę wpisz swoją nazwę