Chcesz głosować w nadchodzących wyborach samorządowych, a nie jesteś zameldowany w gminie, w której mieszkasz? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały, jesteś z urzędu ujęty w rejestrze wyborców.

Jeśli jesteś zameldowany na pobyt czasowy, musisz złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Jeżeli stale mieszkasz na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie; nigdzie nie mieszkasz, ale przebywasz stale na obszarze danej gminy – zostaniesz wpisany do rejestru wyborców, jeżeli złożysz pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, na terenie której stale mieszkasz lub przebywasz.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców powinien zawierać Twoje dane:

  • nazwisko
  • imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

 

Do wniosku musisz dołączyć:

  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu),
  • pisemną deklarację, w której podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborca powinien wskazać w deklaracji adres umożliwiający kontakt z nim na obszarze gminy, w której stale przebywa i w której złożył wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek z deklaracją do pobrania TUTAJ.

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! – film edukacyjny Państwowej Komisji Wyborczej: https://youtu.be/jGOrbygR208

Więcej informacji na stronach: www.pkw.gov.pl i www.wybieramwybory.pl

 

Źródło: www.wybieramwybory.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz
Proszę wpisz swoją nazwę