3965 złotych wynosi przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańca gminy Sobótka, czyli o ponad 400 złotych mniej niż wynosi średnia krajowa w województwie dolnośląskim. To dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Zawodowo pracuje co siódmy mieszkaniec gminy Sobótka, przy czym większość stanowią mężczyźni. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zarobki na przestrzeni lat 2002-2016, wzrastały średnio rocznie o 150 złotych, dochodząc w 2016 roku do 3965 złotych brutto. Bezrobocie w gminie Sobótka szacowane jest na poziomie 3,7%. Zdecydowanie większy jest odsetek kobiet niepracujących.

Najwięcej mieszkańców gminy Sobótka pracuje w sektorze usługowym. Dotyczy to handlu, naprawy pojazdów, transportu, hotelarstwa i gastronomii czy też komunikacji. Ponad 30 procent mieszkańców odnajduje też zatrudnienie w przemyśle i budownictwie. Około 12 procent aktywnych zawodowo mieszkańców pracuje w sektorze rolniczym, natomiast niecały 1  procent w sektorze finansowym, tj. działalności finansowej i ubezpieczeniowej, czy też obsłudze rynku nieruchomości.

Według danych GUS gmina Sobótka zajmuje 365 miejsce w rankingu najbogatszych  i najbiedniejszych gmin w Polsce (stan na 2017 rok). Wskaźnik gminny, który odzwierciedla dochód gminny na jednego mieszkańca oszacowano tylko na 1679,19 złotych. To niewiele więcej niż średnia, którą oszacowano dla całego kraju: 1 596,67 zł.

Zdecydowanie wyżej uplasowały się sąsiednie gminy.  W Kobierzycach wskaźnik ten wynosi 5474,50 zł per capita, w Kątach Wrocławskich 2680,32 zł,  zaś w Mietkowie na jednego mieszkańca przypada 2218,46 złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz
Proszę wpisz swoją nazwę